trajektorijos elementai

trajektorijos elementai
trajektorijos elementai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trajektorijos taškai, linijos, plokštumos ir kampai, apibūdinantys sviedinio (minos) lėkimo (raketos skriejimo) trajektoriją. Svarbiausi trajektorijos elementai yra šie: ↑išlėkimo, ↑taikymo, ↑susidūrimo, ↑sprogimo ir ↑kritimo taškai; ↑pakilimo (šūvio), ↑sviedimo, ↑taikymo, ↑taikinio, ↑kritimo ir ↑sprogimo linijos; ↑taikymo, ↑taikinio vietos, ↑pakilimo, ↑išlėkimo, ↑sviedimo, ↑kritimo, ↑susidūrimo, ↑trajektorijos liestinės svyrio kampai; ↑taikymo, ↑taikinio, ↑taikinio vietos, ↑sviedimo, ↑pakilimo (šūvio) plokštumos; ↑ginklo horizontas; ↑absoliutusis trajektorijos nuotolis, ↑nuotolis iki taikinio, ↑sprogimo nuotolis, ↑trajektorijos viršūnė, ↑trajektorijos aukštis, ↑trajektorijos pakilimo aukštis, ↑kylantysis ir ↑krintantysis trajektorijos ruožai, ↑trajektorijos pradžia ir ↑trajektorijos pabaiga. atitikmenys: angl. trajectory elements rus. элементы траектории ryšiai: dar žiūrėkabsoliutusis trajektorijos nuotolis dar žiūrėkginklo horizontas dar žiūrėkišlėkimo kampas dar žiūrėkišlėkimo taškas dar žiūrėkišlėkimo taškas dar žiūrėkkylantysis trajektorijos ruožas dar žiūrėkkrintantysis trajektorijos ruožas dar žiūrėkkritimo kampas dar žiūrėkkritimo linija dar žiūrėkkritimo taškas dar žiūrėknuotolis iki taikinio dar žiūrėkpakilimo kampas dar žiūrėkpakilimo linija dar žiūrėkpakilimo plokštuma dar žiūrėksprogimo linija dar žiūrėksprogimo nuotolis dar žiūrėksprogimo taškas dar žiūrėksusidūrimo kampas dar žiūrėksusidūrimo taškas dar žiūrėksviedimo kampas dar žiūrėksviedimo linija dar žiūrėksviedimo plokštuma dar žiūrėktaikymo kampas dar žiūrėktaikymo linija dar žiūrėktaikymo plokštuma dar žiūrėktaikymo taškas dar žiūrėktaikymo taškas dar žiūrėktaikinio linija dar žiūrėktaikinio plokštuma dar žiūrėktaikinio vietos kampas dar žiūrėktaikinio vietos plokštuma dar žiūrėktrajektorijos aukštis dar žiūrėktrajektorijos liestinės svyrio kampas dar žiūrėktrajektorijos pabaiga dar žiūrėktrajektorijos pakilimo aukštis dar žiūrėktrajektorijos pradžia dar žiūrėktrajektorijos viršūnė

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • trajectory elements — trajektorijos elementai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trajektorijos taškai, linijos, plokštumos ir kampai, apibūdinantys sviedinio (minos) lėkimo (raketos skriejimo) trajektoriją. Svarbiausi trajektorijos elementai yra šie: ↑išlėkimo,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • элементы траектории — trajektorijos elementai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trajektorijos taškai, linijos, plokštumos ir kampai, apibūdinantys sviedinio (minos) lėkimo (raketos skriejimo) trajektoriją. Svarbiausi trajektorijos elementai yra šie: ↑išlėkimo,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • projectile trajectory — sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sviedinio trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra balistinė, jei sviedinys… …   Artilerijos terminų žodynas

  • траектория снаряда — sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra… …   Artilerijos terminų žodynas

  • trajectory — trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti trajektorija… …   Artilerijos terminų žodynas

  • траектория — trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile stage — raketos pakopa statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiapakopės raketos dalis, užtikrinanti jos skriejimą tam tikrame aktyviojo trajektorijos ruožo etape. Raketos pakopą sudaro raketinis variklis, talpykla su raketinio kuro atsargomis, kuro… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketos pakopa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiapakopės raketos dalis, užtikrinanti jos skriejimą tam tikrame aktyviojo trajektorijos ruožo etape. Raketos pakopą sudaro raketinis variklis, talpykla su raketinio kuro atsargomis, kuro tiekimo sistema,… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”